DAP Festival

Б.Бейшеналиева атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетинин ректору Чотонов Мамашарип Мамытович Италия мамлекетинде өткөн «DAP Festival» аттуу бий фестивалына …

Миссия

Чыгармачылык активдүүлүктү жогорулатуу, көркөм чыгармачылык демилгени калыптандыруу, өз алдынча ой жүгүртүүсүн өнүктүрүү

Университетке 55 жыл

Б.Бейшеналиева атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университети – республиканын маданият жана искусство мекемелери үчүн жогорку квалификациялуу жана көп тармактуу …