Университетке 55 жыл

Б.Бейшеналиева атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университети – республиканын маданият жана искусство мекемелери үчүн жогорку квалификациялуу жана көп тармактуу адистерди даярдоонун алдыңкы борбору болуп калган республикадагы биринчи музыкалык-чыгармачылык окуу жайы. Кыргыз Республикасынын Юстиция министрлигинде катталган юридикалык жактын күбөлүктөрү бар (каттоо № 13310-3301-У-е, ОКПО коду 02246840, ЖИБнын № 0065533 сериясы). Менчиктин формасы мамлекеттик, уюштуруу-укуктук формасы — мекеме, жайгашкан жери: 720005 Бишкек ш. Жантөшев көчөсү, 113.

Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетинин тарыхы 1967-жылы Кыргыз ССР Министрлер Советинин 1967-жылдын 30-августундагы № 482 «Кыргыз мамлекеттик искусство институтун уюштуруу жөнүндө» токтому кабыл алынгандан башталат. Искусство институтунун ачылышында жана өнүгүшүндө көрүнүктүү мамлекеттик ишмер, республиканын экс-маданият министри Күлүйпа Кондучалованын ишмердүүлүгү чоң роль ойногон.

1974-жылы окуу жайга кыргыздын чыгаан балеринасы, СССРдин эл артисти Б.Бейшеналиеванын ысымы ыйгарылган.

СССРдин эл артисти Бүбүсара Бейшеналиева алдыңкы балет чеберлеринин бири. Анын чыгармачылыгында Кыргызстандын балет искусствосунун калыптануу тарыхы чагылдырылган. Ал улуттук хореографиянын негизин түптөгөн, өзүнүн ишмердиги менен кыргыз классикалык бийинин өнүгүү жолдорун аныктаган алгачкы бийчилердин бири болгон.

Бүбүсара Бейшеналиеванын өнөрү эл алдында таанылуу. Ага алып баруучу жол – кыргыз балет сахнасында жаралган эң сонун образдар, бир сөз менен айтканда, искусствонун эң кереметине – балет искусствосуна арналган бүткүл өмүрү, үзүрлүү, татаал эмгек.

Университет Кыргызстандын маданият жана искусство тармагы үчүн 5 миңден ашык жогорку квалификациялуу адистерди даярдады. Алардын арасында СССРдин жана Кыргыз Республикасынын эл артисттери, СССРдин жана Кыргыз Республикасынын Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктарынын лауреаттары, ошондой эле республиканын эмгек сиңирген артисттери жана маданият ишмерлери. Айрым бүтүрүүчүлөр жогорку сыйлыктарга ээ болушту – Социалисттик эмгектин Баатырлары, «Манас» ордендеринин кавалерлери жана башкалар. Бүтүрүүчүлөрдүн арасында орто звенодогу менеджерлер бар, алар республиканын аймактарындагы маданият жана искусство мекемелеринин көбүн жетектейт, ошондой эле республиканын театралдык жана оюн-зоок мекемелерин жетектейт.                                      

1993-жыл окуу жай үчүн бурулуш жыл болду, анда эки окуу жайга – Б.Бейшеналиева атындагы Кыргыз мамлекеттик искусство институтуна жана Кыргыз мамлекеттик консерваториясына бөлүнүү болду, КМИИнун  эки факультети уюшулган консерваториянын негизи болуп калды, ал эми институтта социалдык-маданий ишмердүүлүктүн менеджери, фольклордук-этнографиялык ансамблдин жетекчиси сыяктуу жаңы факультеттер жана жаңы адистиктер пайда болду. Хореографиялык искусство бөлүмү ачылды. Институт драма жана кино актерлорун жана режиссёрлорун, кинорежиссерлорду, киноэкономисттерди, телевидение жана кинооператорлорду, үн режиссерлорду, киносценаристтерди, театр сынчыларын, андан кийин теле көрсөтүү жана радио уктуруу режиссерлорун чыгара баштады.

ЖОЖду негиздеген алгачкы күндөрдөн тартып бул жерде композиция кафедрасынын башчысы, Кыргыз Республикасынын  эл артисти, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты, профессор М.Абдраев, жеке ырдоо жана опера даярдоо кафедрасынын башчысы, СССРдин эл артисти, профессор С. Кийизбаева, институттун биринчи ректору профессор Т.Б.Мусурманкулов, профессорлор, Кыргыз ССРинин эл артисти Н.Давлесов, Кыргыз Республикасынын эл артисти, СССРдин Мамлекеттик сыйлыгынын лауреаты У.О. Сарбагишев, Кыргыз Республикасынын эл артисттери, хормейстерлер С.Ю. Юсупов, К.И. Алиев, Кыргыз Республикасынын эл артисттери А. Асакеев, Т.М. Мураталиев, КР маданиятына эмгек сиңирген ишмерлер О.Абдылдаев, А.Укурчинов, Б.Мамбеталиев, КР искусствосуна эмгек сиңирген ишмерлер, режиссерлор, профессор Ж.А. Молдобаев, Э.Токтогулов, Ж.Абдыкадыров, Б.Абдылдаевдер иштешкен.

Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн 2013-жылдын 28-августундагы № 470 токтому менен окуу жайдын материалдык-техникалык базасын мындан ары чыңдоо, маданият, искусство, кинематография, маалымат, телевидение мекемелерине адистерди даярдоонун сапатын жогорулатуу максатында, Б.Бейшеналиева атындагы Кыргыз мамлекеттик искусство институту Б.Бейшеналиева атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетине өзгөртүлгөн.

Бул өзгөртүүлөр менен кайра түзүүлөрдүн түпкү максаты маданият жана искусство чөйрөсүндө жаңы идеяларды жана милдеттерди жаратууга, иш-аракеттерди пландаштырууга жана башкарууга жөндөмдүү жаңы муундагы менеджерлерди калыптандыруу болуп саналат. Университет маданияттын жана искусствонун мамлекеттик жана өкмөттүк эмес секторлорунда талдоочу, консультант, ар кандай деңгээлдеги жетекчилердин кеңешчиси, комплекстүү социалдык-маданий долбоорлорду жана инвестициялык программаларды иштеп чыгуучулар, эксперттер жана менеджерлер катары иштей турган адистерди даярдоого багытталган.

Б.Бейшеналиева атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университети маданият жана искусство тармагына жогорку квалификациялуу адистерди даярдоо боюнча окуу-методикалык, илимий-изилдөө жана көркөм-чыгармачылык ишмердүүлүгүн жүргүзүүдө мамлекеттик билим берүү стандарттарын жетекчиликке алып, 55 жылдык мааракесине карата дээрлик чоң ийгиликтерге жетише алды.