Кино жана телеоператорлугу кафедрасы

Кино жана телеоператорлугу кафедрасы кино жана телекөрсөтуу тармагына дасыккан адистерди даярдап чыкты. Алгач кафедраны Кыргыз Республикасынын артисти, профессор М. Мамбетакунов жетектеген.

Биздин кафедранын бүтүрүүчүлөрү республикабыздын бардык телеканалдарында эмгектенип келишет. Кино чөйрөсүндө иштеп, бир катар чет элдик жана республикалык фестивалдардан ийгилик жараткан студентерибиз да жок эмес.

Мугалимдер практика менен гана чектелбестен, илимий-иштерге да көңүл бөлүп, кафедрабыздын мугалими КРнын эл артисти Манасбек Мусаев «Кинооператор чеберчилиги» аттуу кыргыз тилинде китебин жазып бүтүрдү. «Искусство фотографии и фотожурналистики» аттуу китебин да жазган Т. Маматюсуповдун, Ф. Касманбетовдун эмгеги зор. Келечекте да кѳптѳгѳн тажрыйбаларды, практикаларды, анализдерди жүргүзүп, кафедрабыз кѳптѳгѳн ийгиликтерге жетишебиз деп үмүт кылабыз