Телекөрсөтүү жана радио уктуруу режиссерлугу кафедрасы

2006-жылы Ж. Молдобаев атындагы телекөрсөтүү жана радио уктуруу режиссерлугу кафедрасы тʏзʏлгɵн. Кафедранын түзүлүшүнө Кыргыз Республикасынын эл артисти, профессор Молдосейит Мамбетакуновдун эмгеги чоң. Телекөрсөтүү жана радио уктуруу режиссерлугу кафедрасы окуу жайдагы эн жаш кафедранын бири. А бирок, кыска убакыттын ичинде Республиканын баардык аймактарындагы телерадио компаниялары ʏчʏн режиссер, ʏн режиссеру, монтажер, дизайнер ɵндʏʏ адистерди даярдап келʏʏдɵ. Биринчи кафедра башчысы Молдосейит Мамбетакунов Мамалекеттик телерадоио компаниясында 40 жылдан ашуун эмгектенген.

Кафедра жаны уюштурулганда базабыз ɵтɵ начар эле. Окуу программабыз так болгону менен техникалык каражаттын жетишсиздигинен кɵп убакыт кыйналып жʏрдʏк. Бирок ошол кездеги мугалимдер составы кафедранын тʏптɵлʏшʏнɵ колдон келген жардамын аяшкан жок.

Республиканын аймагындагы жана эл аралык кинофествальдарда кафедранын студенттери байгелʏʏ оорундарды ээлеп кийинки муунга ʏлгʏ боло алышты.

Кафедрада эмгектенген мугалимдер окуу планы менен чектелип калбай, илимий иштер, чыгармачылыктын жаны формасы, Эл аралык байланыш менен алектенип келишет.