Театр

Театр факультети 2017-жылы түзүлгѳн. Факультет өзүнүн ишин тастыкталган программанын негизинде окуу-методикалык, илимий-изилдөөчүлүк, тарбиялык жана чыгармачылык иштерин жүзөгө ашыруу менен төмөнкү адистиктерди даярдап чыгарат:

  • Драмалык театр жана кино актёру, педагог;
  • Драмалык театр режиссёру, педагог;
  • Куурчак театрынын актёру, педагог;
  • Театр таануучу, педагог.

1985-жылы Социалдык – маданий ишмердиги факультетинен театр коллективин жана массалык оюн-зоок жетекчилерин даярдоо үчүн кафедра болуп бѳлүнүп чыккан.

 1993-жылы Театр жана кино факультети түзүлүп, алдына тѳмѳндѳгү кафедраларды камтыган.

  • Драма жана кино актёру;
  • Режиссура;
  • Кино жана телевидения.

 2014-жылы «Театр жана кино» факультетинен «Телекоммуникация» ѳз алдынча факультет болуп бѳлүнүп чыкты.

Ал эми 2017-жылы «Кино» кафедрасы «Телекоммуникация» факультетинин карамагына кирип, факультеттин аталышы «Театр» факультети болуп, азыркы күндѳ «Режиссура жана актёрдук чеберчилик» кафедрасы менен иш жүргүзүп келет.

Режиссура жана актёрдук чеберчилик кафедрасы