Студенттик практика

Азыркы шарттарда маданият жана искусство кадрларын даярдоо милдети социалдык процесстерди талдоого гана эмес, окутуу системасын өркүндөтүүгө да өзгөчө көңүл бурууну талап кылат: мамлекеттик билим берүү стандарттарын, адистердин моделин иштеп чыгууда жаңы факторлорду эске алуу, окуу-тарбиялоо процессин методикалык жактан камсыз кылуу.

Негизги максат – студенттердин чыгармачылык жигердүүлүгүн жогорулатуу, алардын демилгелерин, өз алдынча ой жүгүртүүсүн тарбиялоо, алардын билимди жана көндүмдөрдү ак ниеттүү өздөштүрүүгө болгон кызыгуусун арттыруу.

Б. Бейшеналиева атындагы КММИУда өндүрүш менен бир нече багытта байланыш жүргүзүлүүдө:

  • Уюмдар жана мекемелер менен кызматташуу;
  • Маданият жана искусство мекемелеринде студенттердин өндүрүштүк практикасын уюштуруу.

Театрлар, телекөрсөтүү, киностудия, филармония, ошондой эле орто атайын жана жалпы билим берүүчү окуу жайлар менен чыгармачылык кызматташтык жүзөгө ашырылат.

Режиссердук жана актердук курстарга кабыл алуу алардын кадрдык муктаждыктарын эске алуу менен республиканын театрларынын табыштамалары боюнча жүргүзүлөт. Университетти аяктагандан кийин бүтүрүүчүлөргө бул театрларда иштөөгө кепилдик берилет. Университеттин бүтүрүүчүлөрү менен облустук жана шаардык театрлардын чыгармачыл курамы толукталды: Каракол, Талас, Нарын ш., Жаш көрүүчүлөр театры (ТЮЗ), куурчак театры, «Учур», кыргыз жана орус драма театрлары.

Дипломдук спектаклдер көрүүчүлөргө тартууланып, бул театрдын репертуарына киргизилет. Мындай кызматташтык театрлар, университет жана студенттер үчүн эки тарапка тең пайдалуу экенин практика көрсөтүп жатат.

Музыкалык адистиктердин студенттери Т.Сатылганов атындагы Кыргыз Улуттук филармониясынын «Камбаркан» фольклордук-этнографиялык ансамблинин, К.Орозов атындагы кыргыз элдик аспаптарынын оркестринин, А. Малдыбаев атындагы Кыргыз улуттук опера жана балет театрынын хорунун иши менен түздөн-түз байланышта. Кыргыз телерадиокорпорациясы жана «Кыргызфильм» киностудиясы тарабынан кино режиссурасында, үн режиссурасында, кинооператорлукта окуган студенттерге кесиптик окутуу үчүн өздөрүнүн материалдык-техникалык базаларын беришет.

Студенттердин өндүрүштүк-педагогикалык практикасы 3-5-курстарда «Б.Бейшеналиева атындагы КММИУнун практикасын өткөрүү тартиби жөнүндө» жобонун негизинде жүзөгө ашырылат, практика жана карьера бөлүмү тарабынан окуу-таанышуу, өндүрүштүк жана диплом алдындагы практика программалары иштелип чыгып, Окумуштуулар кеңешинде бекитилген. Студенттер маданият мекемелеринде, театрларда, киностудияларда, жалпы билим берүүчү мектептерде, мектепке чейинки мекемелерде, маданият жана эс алуу борборлорунда, балдарды коргоо борборлорунда жана реабилитациялык ж.б. мекемелерде практикадан өтүшөт.