Ректорат

  • Окуу иштери боюнча проректор
  • Илимий иштер, эл аралык жана мамлекеттик тил боюнча проректор
  • Окуу иштери жана чыгармачылык иштер боюнча проректор
  • Административдик жана чарбалык иштер боюнча проректор

Факультеттер

Окуу бөлүмү

Бухгалтерия

Адистер бөлүмү

Китепкана