СМИ

Социалдык-маданий ишмердиги факультети университет негизделгенде ачылган (1967-ж.). Социалдык-маданий ишмердиги тармагындагы мекемелерде башкаруучулук жана чыгармачылык иштерди жүзөгө ашырууга искусство жана маданият жаатындагы мыкты адистерди даярдап чыгарат.

Социалдык-маданий ишмердиги факультети 5 кафедраны камтыйт:

  1. Социалдык — маданий ишмердиги кафедрасы;
  2. Хореография кафедрасы;
  3. Социалдык-гуманитардык дисципллиналар кафедрасы;
  4. Тил жана адабият кафедрасы;
  5. Дене тарбия кафедрасы.

Факультетте төмөнкү адистиктер даярдалат:

  • «Социалдык маданий ишмердигинин менеджери, педагог»;
  • «Хореография коллективинин менеджери, педагог»;
  • «Хореография мугалими».

Факультетте жогорку квалификациялуу илимий-педагогикалык кадрлар, илимдин докторлору, кандидаттары жана чыгармачыл ишмерлер эмгектенишет.