Социалдык – маданий ишмердиги кафедрасы

Социалдык-маданий ишмердиги кафедрасы — университеттин эң эски кафедрасы болуп саналат, 1967-жылы Маданий-агартуу иштери факультетинин структурасында уюштурулуп, «Маданий-агартуу иштеринин уюштуруучу-методисти» адистин даярдап келген.

Кафедра 2001-жылдан бери «Социалдык-маданий ишмердүүлүк» жаңы адистигинин алкагында экинчи муундагы мамлекеттик билим берүү стандартынын негизинде «Социалдык-маданий ишмердүүлүктүн менеджери, мугалим» бүтүрүүчүлөрүн даярдап келет.

Кафедра 570029 Социалдык-маданий ишмердүүлүк: «Социалдык-маданий ишмердүүлүктүн менеджери, мугалим» квалификациясы боюнча бүтүрүүдө.

Учурда СМИ кафедрасында окуу, илимий-изилдөө жана көркөм чыгармачылыкта чоң тажрыйбасы бар профессордук-окутуучулук курам бар.