Оркестр дирижерлугу кафедрасы

Кафедра 1967-жылы түзүлүп, алгач Искусство институтунун элдик аспаптар кафедрасы деп аталган. 1971-жылы кафедранын алдында аткаруучулар, элдик оркестрлердин дирижерлору жана педагогдор — солисттер катары өз алдынча кесиптик багытта иштөөгө зарыл болгон, музыкалык-аткаруучулук чеберчиликке ээ жогорку квалификациялуу адистерди даярдоо үчүн атайын бөлүм ачылган.

Кафедра түптөлгөндөн бери музыкант-окутуучулардын чоң жамаатында жогорку квалификациялуу аткаруучулук устаттарынын көркөм аткаруучулук, методикалык – педагогикалык прициптерин улантып, өнүктүрүп келген шакирттери да бар. Баянда жана аккордеондо чебер ойноону өркүндөтүүдө көптөгөн шаарлардын окуу жайларынын бүтүрүүчүлөрү көмөк көрсөттү. Кафедрада көп жылдык стажы бар мыкты кесипкөй окутуучу-музыканттар ийгиликтерди жаратышты. Алар Б. В Феферман, Н. Давлесов, А. А. Асакеев, К. Тагаев, Ч. Исабаев, Ш. Т. Токтоналиев, В. В. Сурцуков, А. Л. Логиненко, С. А. Гаврилов, В. В. Халин, Т. Мураталиев, Ж. С. Султанмамытов, Т. Томотоев, Л. С. Гуцал, Л. М. Агваньянц, А. А. Сыдыкова.

Адистик сабактар боюнча окуу процесси жумушчу программалардын негизинде жүргүзүлөт. Алар: “Дирижерлук кылуу”, “Атайын аспап — аккордеон- баян, комуз, кыл кыяк”, “Эл аспаптарын окутуунун методикасы”, “Оркестр классы”, “Аспапташтыруу жана аны өздөштүрүү”, “Оркестр партитурасын окуу”, “ Үн коюу”, “Оркестр адабияты”, “Аспап таануу”.

Жогорку квалификациялуу адистерди калыптандырууга негиз болуу үчүн окуу-тарбиялык ишке, концерттик ишмердүүлүккө чоң көнүл бурулат.

Кафедра илимий – изилдөөчүлүк, методикалык жумуштарга активдүү катышат. Кафедранын жетектөөсүндө көптөгөн республикалык илимий — практикалык конференциялар, ачык сабактар өткөрүлүп келет. Атап айтсак акыркы жылдары: Улуу композитор В.Власовдун 100 жылдыгына, композитор – дирижерлор Н. Давлесов, К. Молдобасановдун 80-жылдыгына, С. Токтакунованын 70 жылдыгына, республикалык деңгээлде, залкар обончу- композитор Ж. Шералиевдин 100 жылдыгына, Р.Абдыкадыровдун 75 жылдыгына арналган илимий- практикалык конференциялар өткөрүлдү. Университеттин окуу жана концерттик практикасында колдонула турган окуу пособиялары, хрестоматиялар, репертуардык жыйнактар, илимий макалалар, эл аспаптар оркестрине аспапташтыруу, изилдөөлөр чыккан.

Кафедранын бүтүрүүчүлөрү биздин республикада, чет өлкөлөрдө, маданий жана билим берүү мекемелеринде эмгектенишет. Алардын арасында СССРдин эл артисти, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты С. Токтакунова, КРнын эмгек сиңирген артисти, мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Ч. Исабаев, Д. Урманбетов, КРнын эмгек сиңирген артисти, К. Орозов атындагы кыргыз эл аспаптар оркестринин көркөм жетекчиси, башкы дирижёру С. Акматалиев, КРнын Эмгек сиңирген артисти Д. Акулова, И. Арабаев атындагы КМПУнун доценти К. Жакыпов, Кыргыз Улуттук филармониянын солисти М. Сагыналиев, маданияттын мыкты кызматкери Т. Аскарбеков, ошондой эле Россия, Казакстандын маданий мекемелеринде иштеген бүтүрүүчүлөрүбүз бар.