Музыкалык-теориялык дисциплиналар кафедрасы

Б.Бейшеналиева атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университетинин азыркы Музыка факультетине караштуу Музыкалык теориялык дисциплиналар кафедрасын 1993-жылы сентябрь айында, КРнын маданиятына эмгек сиӊирген ишмер, профессор, композитор Роман Владимир Михайлович түптөгөн. Бул кафедра университетте факультеттер аралык кафедра болуп эсептелинет, бүтүрүүчүлөрдү даярдабайт. Кафедранын башкы милдети университетте окуп жаткан студенттердин музыкалык-эстетикалык билим сабаттуулугун жогорулатуу болуп саналат. Музыкалык теориялык дисциплиналар кафедрасы иштин багытын жана түрүн, формасын университеттин бекитилген окуу программаларына ылайык кафедраларда аныктайт. Кафедра хор жана оркестр дирижерлугу, музыка мугалими, эстрада, фольклор, хореография, үн жана телекөрсөтүү режиссурасы, кино, театр режиссурасы, актер кесиптери боюнча окуган студенттердин музыкалык сабаттулугун өркүндөтөт.