Музыка

Музыка факультети:

  • Музыкалык-теориялык дисциплиналар кафедрасы
  • Музыка жана ырдоо кафедрасы
  • Оркестрдик дирижерлук кафедрасы
  • Эстрада кафедрасы
  • Фольклор жана салттуу музыка кафедрасы
  • Жалпы фортепиано кафедрасы
  • Хор дирижёрлук кафедрасы