Эл аралык кызматташтык

Б.Бейшеналиева атындагы КММИУ чет өлкөлөрдүн бир катар жогорку окуу жайлары менен чыгармачылык байланыштарды жүзөгө ашырат, алардын арасында – Корей Улуттук искусство университети, Ланкашир университети (Британия), Тажик искусство институту, М. Ашрафи атындагы Казак улуттук консерваториясы,  Хамза атындагы Өзбек мамлекеттик искусство институту, Россиянын театр искусство академиясы (Луначарский атындагы ГИТИС), Москва мамлекеттик маданият университети, Н.К. Крупская атындагы Санкт-Петербург мамлекеттик маданият университети, Гнесин атындагы Орус музыкалык академиясы, Казак мамлекеттик аялдар педагогикалык университети, Уфа мамлекеттик экономика жана тейлөө университети, Алматы шаарындагы «Туран» университети, З.Исмагилова атындагы Уфа мамлекеттик искусство академиясы, Чуваш мамлекеттик маданият жана искусство институту, Искусство университети (Тегеран, Иран), Синьцзян, Кытай Эл Республикасынын сүрөтчү-адабиятчылар ассоциациясынын «Манас» илимий борбору, Алтай мамлекеттик университети, Екатеринбург мамлекеттик театр институту, Красноярск мамлекеттик искусство институту, Стамбул ш. Маданият университети (Түркия Республикасы), Кемерово мамлекеттик маданият институту, Хабаровск мамлекеттик маданият институту, Казань мамлекеттик маданият институту, Д. Хворостовский атындагы Чыгыш- Сибирь мамлекеттик маданият институту, Д.С.Лихачев атындагы Россиянын маданий жана жаратылыш мурастарын изилдөө институту, Абай атындагы Казак Улуттук педагогикалык университети, М.Х. Дулати атындагы Тараз аймактык университети (Казак Республикасы).

2017-жылы Б.Бейшеналиева атындагы КММИУ Азия маданият тармагындагы билим берүү мекемелеринин Шериктештигинин курамына кирген.

Бул байланыштар ар кандай формага ээ. Билим берүү жаатында эки тараптуу кызматташтыкты тереңдетүүгө умтулуп, тараптар кызматташууну төмөнкү багыттарда жүзөгө ашырышат:

  1. ЖОЖдордун ортосунда маданият жана искусство чөйрөсүндөгү жогорку кесиптик билим берүү системасы боюнча, реформалар жана жаңы билим берүү технологиялары, окуу-методикалык материалдар боюнча маалымат жана документ алмашуу жүргүзүлөт; Семинарларды, конференцияларды жана башка иш-чараларды уюштуруу жана биргелешип өткөрүү.
  2. Студенттердин толук жана жарым-жартылай окуу курсуна эквиваленттүү алмашуу түрүндө кызматташуу ишке ашырылат; Профессордук-окутуучулук курам тарабынан тараптардын макулдашуусуна ылайык лекцияларды окуу үчүн.
  3. Өз ара кызыкчылык жараткан биргелешкен изилдөөлөрдү жүргүзүү үчүн илимий-педагогикалык кызматкерлерди алмашуунун алкагында.

КММИУнун окутуучулары семинарларга, конференцияларга, тегерек столдорго, калыстар тобуна, ар кандай аймактык кароо-конкурстарга катышуу жана даярдоо менен, ошондой эле Борбордук Азия менен Казакстандын, аны менен катар жакынкы чет өлкөлөрдүн маданият жана искусство жогорку окуу жайларында Мамлекеттик аттестациялык комиссиялардын төрагалары катары өздөрүнүн кесиптик деңгээлин дайыма жогорулатып турушат.