Бүгүнкү күндө университет билим берүү, илимий-изилдөө, коомдук жана маданий, маданий-агартуу, эл аралык иш-чараларды жүзөгө ашырат. Эң маанилүү тактикалык милдет – университеттин атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу. Стратегиялык максат – илимий, чыгармачылык жана маданий прогресстин эң маанилүү маселелерин чечүүгө жөндөмдүү маданият жана искусство тармагындагы жаңы типтеги адисти тарбиялоо.