Дарек: 720005 Бишкек ш. Жантөшев к. 113.
e-mail: contact@kguki.kg


Кеңсе
Факс: +996 312 57 07 56
Тел.: +996 312 57 07 56


Ректордун кабылдамасы
Тел.: +996 312 57 03 79


Окуу иштери боюнча проректор 
Тулобердиев Калыбек Кемелович. Тел.: +996 312 57 91 61


Илимий иштер, эл аралык жана мамлекеттик тил боюнча проректор
Жолдошбекова Зарылкан Апиевна. Тел.: +996 312 89 04 34


Окуу иштери жана чыгармачылык иш боюнча проректор
Макеева Кундуз Турдубековна. Тел.: +996 312 89 04 35


Административдик жана чарбалык иштер боюнча проректор
Жумашов Толонмырза Осконбаевич. Тел.: +996 312 57 03 04


Адистер бөлүмүнүн башчысы
Алыбаева Жыпара Ашымжановна. Тел.: +996 312 57 03 54


Окуу бөлүмүнүн башчысы
Алсаитова Динара Аалиевна Тел.: +996 312 51 08 56


Башкы бухгалтер
Омурбекова Токтокан Омурбековна Тел.: +996 312 57 81 81


Музыка факультетинин деканы
Кочорбаев Самат Батыркулович. Тел.: +996 312 89 04 36


Социалдык-маданий ишмердиги факультетинин деканы
Келдибекова Нурзат Келдибековна. Тел.: +996 312 57 81 76


Театр факультетинин деканы
Интина Салтанат Кимовна. Тел.: +996 312 57 02 39


Кино жана Телекөрсөтүү факультетинин деканы
Бугучиев Тынчтык Нургушаевич. Тел.: +996 312 89 04 37


Сырттан окуу, кадрлардын квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо факультетинин деканы
Турдалиева Асель Алымкуловна. Тел.: +996 312 57 92 70