Иш-чаралар планы

2021-2022-окуу жылына окуу-тарбия иштеринин планы.

2021-2022-окуу жылына илимий-изилдөө иштеринин планы.

2021-2022-окуу жылына окуу-тарбия иштеринин планы.

2021-2022-окуу жылына административдик-чарбалык бөлүктүн иш планы.

Университеттин окумуштуулар кеңешинин 2021-2022-окуу жылына карата иш планы.