Иш менен камсыздоо

Университет бүтүрүүчүлөрдү жумушка орноштуруу жана методикалык, практикалык жардам көрсөтүү маселелерине өзгөчө маани берет. Университетти аяктагандан кийин салтанаттуу бүтүрүү кечесинде ар бир бүтүрүүчүгө узатуу сөздөрү, каалоо-тилектери менен бирге кайтарым байланыш карточкасы тапшырылат. Кайтарым байланыш карточкасында жумушка орношкондон кийин бүтүрүүчү дарегин, иштеген жерин жана ээлеген кызматын көрсөтүп, деканаттын дарегине жөнөтөт.

Бүтүрүүчүлөрдүн жолугушуулары беш жылда бир өткөрүлүп турат. Бул жолугушууларда бүтүрүүчүлөр өз иштери тууралуу пикирлерин айтышып, алган таасирлери менен бөлүшүшөт.

«Кызыктуу жолугушуулар клубунун» алкагында ар кайсы жылдардагы бүтүрүүчүлөр чакырылып, алар студенттер менен формалдуу эмес достук маанайда өз кесибиндеги ийгиликтери, жетишкендиктери, көйгөйлөрү тууралуу баарлашат. Алар кесиптик ишмердүүлүктүн сырлары менен бөлүшөт, окуу процессинде эмнелерге көңүл буруу керектиги айтылат. Бүтүрүүчүлөрдүн студенттер менен болгон бул жолугушуулары алардын келечектеги кесибин сапаттуу өнүктүрүүгө чоң түрткү берет.

Университеттин окутуучуларынын республиканын ар кайсы аймактарына барышканда жаштарды кесипке багыттоо маселеси боюнча бүтүрүүчүлөр менен жер-жерлерде жолугушуулар уюштурулат. Маданият бөлүмдөрүндө окутуучулар тарабынан университеттин ошол аймакта иштеген бүтүрүүчүлөрү жөнүндө маалымат чогултулат.

Жаштарга кесипке багыт берүү маселеси боюнча: университеттин окутуучулары республиканын ар кайсы аймактарына барышканда бүтүрүүчүлөр менен жер-жерлерде жолугушууларды уюштурулат. Маданият бөлүмдөрүндө окутуучулар тарабынан университеттин ошол аймакта иштеген бүтүрүүчүлөрү жөнүндө маалымат чогултулат.

Бүтүрүүчүлөрдү сапаттуу даярдоо, келечектеги адистердин кесиптик иш чөйрөсү менен окутууну интеграциялоо, бүтүрүүчүлөрдү ишке орноштурууга көмөктөшүү жана алардын карьерасына көз салуу үчүн КММИУда практика жана карьера бөлүмү иштейт.

КММИУда ишке орноштуруу билим берүүнүн сапатынын критерийлеринин бири, эмгек рыногу менен кайтарым байланыш катары каралат. Талдоо жыл сайын жүргүзүлүп, натыйжалары программага баа берүү үчүн колдонулат. Бүтүрүүчүлөр менен иштөөнү уюштуруу үчүн КММИУнун бүтүрүүчүлөрүнүн Ассоциациясы иштейт.