Хор дирижерлугу кафедрасы

Хор дирижёрлугу кафедрасы 1967-жылы түзүлгөн жана алдыңкы кафедралардын бири болуп эсептелет. Кафедра жогорку квалификациялуу академиялык хор коллективинин жетекчилерин даярдайт. Студенттер окуу процессинде хормейстердин ишмердүүлүгү үчүн зарыл болгон теориялык жана практикалык билимге ээ болушат.

Кафедранын мугалимдери өздөрүнүн билим деңгээлин аспирантураларда, ассистентураларда жана квалификацияны жогорулатуу факультеттеринде жогорулатышат. Мугалимдик ишмердиктеринен сырткары илимий-изилдөөчүлүк жана илимий-методикалык иштер менен хор үчүн элдик жана автордук ырларды (К. Н. Нурматов) аранжировкалашат. Л. П. Бруг тарабынан КРнын билим берүү жана илим министрлигинин 3 окуу куралына грифин алган. Көрүнүктүү хормейстерлердин чыгармачылыктары боюнча жазылган 10 монографиянын ээси.

Хор дирижёрлугу кафедрасы Кыргызстан жана Россия, башка КМШ өлкөлөрү менен чыгармачылык байланыштарын үзбөй келет. Эл аралык Борбордук Азия (Токмок, КР) университети жана аскер бөлүктөрү менен үзгүлтүксүз байланышта иштейт. 2021-жылы Алтай мамлекеттик искусство институту (Барнаул, Россия) менен биздин кафедранын атынан онлайн сабак концерт берилди.

Кафедранын бүтүрүүчүлөрү искусство мекемелеринде, кесиптик орто жана окуу жайларында окутуучулук ишти аркалап, хор коллективин жетектөө менен бирге республиканын хор искусствосунун өнүгүүсүнө зор салымдарын кошуп келишет.