Жалпы фортепиано кафедрасы

«Жалпы фортепиано» сабагы 1967-жылы институт уюшулган кезде эле киргизилген. Алгач ал атайын фортепиано кафедрасына караштуу секция катары ачылган. Ал учурда ага аз студент кабыл алынгандыктан, атайын фортепианонун мугалимдери жалпы фортепиано боюнча да сабак берген. Секцияны Н.А.Орловская жетектеген. Акырындык менен студенттердин саны көбөйүп, өзүнчө кафедра түзүү муктаждыгы келип чыккан. 1971 -жылдын март айынан секция жалпы фортепиано кафедрасына чейин жетилип, анын биринчи жетекчиси В. А. Жолобко болгон.

Шартка жараша кафедранын алдында ар дайым көптөгөн милдеттер турду: академиялык концерттердин талабы, ар кандай адистеги студенттер үчүн программаларды иштеп чыгуу, чыгармаларга методикалык сунуштарды киргизүү, биргелешип аткаруу ыкмасын жайылтуу, кыргыз композиторлорунун чыгармаларын жайылтуу.

Жылдан жылга кафедранын иши калыптанып баратат. Жекеме жеке сабак өтүүнүн натыйжасында студенттер арасында конкурстар, концерттер, аттестациалык угуулар такай болуп турат.

Окутуу иштерин уюштурууда студенттер менен жекеме жеке сабак өткөрүү ыкмасына артыкча басым коюлуп, адистердин окуу пландарына, мугалимдердин түзгөн ырааттамаларына жараша фортепиано боюнча программа ылайыкталат.

Кафедранын окутуучулары студенттерди кыргыз, орус, дүйнөлүк классика жана азыркы музыкалык чыгармалар менен тааныштырып турат. Студенттерди мүмкүн болушунча музыкалык аспаптарга көбүрөөк көнүүгө үйрөтөт.

Кафедранын окутуучулары илимий-изилдөөчүлүк, методикалык иштерди, окуу курсунун методикалык ыкмаларын өздөштүрүп, чыгармаларды кылдат тандап жалпы фортепиано курсун өтүшүүдө.