Салттык музыка жана фольклор кафедрасы

1993- жылы Бүбүсара Бейшеналиева атындагы искусство институтунун ичинде Салттык музыка жана фольклор кафедрасы негизделип, ошондон тартып бул кафедра элибиздин эзелтен келе жаткан оозеки салттагы музыка өнөрүн кесип кылууну эңсеген таланттуу жаштарды даярдап келе жатат. Аталган бөлүмдө оозеки салттагы профессионал өнөрдүн бардык жанрларын өзүнө камтыган Дастанчылык, Акындык, Ырчылык жана Аспапчылык класстары бар.

Жыл сайын кафедрага тапшырган студенттердин да саны көбөйүп, анын натыйжасында саат бөлүштүрүүдө ар бир предмет чыныгы кесипкөй мугалимдерге ыйгарылып, кафедранын ичинде мыкты адистерден турган жамаат окуу куралдары менен (музыкалык аспаптар, ноталык жыйнактар ж.б.) толук камсыз болуп, өнүгүүгө карай бирдиктүү система түзүлдү десек болот.

Акыркы беш жылдан бери кафедраны аяктаган ар бир студент жаңы окуу программасынын талабына ылайык, кыргыздын улуттук музыкалык аспаптарынан 4-5 аспапты профессионалдык деңгээлде ойноону жана аны окутуунун методикасын мыкты өздөштүрүп чыгуусу зарыл деген талап бар. Ушундан улам кафедраны аяктаган ар бир студент 4-5 музыкалык аспапты профессионалдык деңгээлде ойноп өз адистигинде мыкты аткаруучу, педогог жана ошондой менеджер катары да билим алып чыгып жатат. Дипломдо: “Социялдык маданий ишмердиги” адистиги боюнча «Фольклордук-этнографиялык ансамблдин менеджери, педогог» деп жазылып, студенттер учурдун талабына шайкеш билим алып жатышат.

Кафедранын фольклордук ансамблин Азамат Отунчиев жетектеп, ансамблдин репертуарын жылдан сайын жаңылап жана көбөйтүп келе жатат. Учурда Мамлекеттик экзаменге аткарууга даяр 20дан ашык репертуар бар. Бардык чыгармаларды Азамат Отунчиев жаңыча көз караш менен ансамблдештирип келет. Фолклордук ансамблде 4 иллюстратор иштейт.