Университет чындыгында кызыктуу студенттердин, мугалимдердин, бүтүрүүчүлөрдүн үйү болуп калды. Өмүрүндө биринчи жолу дал ушул жерде көптөгөн адамдар чыгармачылык жеңиштердин бактысын сезип, өздөрүн коомго керектүү инсан катары сезишти. Биздин университет — биздин кыялдарыбыз ишке ашкан үй. Бирок эң негизгиси бул жерде жаңылар жаралып жатат!