Кино кафедрасы

1993-жылы К. С. Акматалиевдин жетекчилиги менен атайын предметтер боюнча окутуучу кесиптештеринин жардамы менен Кино кафедрасы ачылган. Адистиги боюнча: көркөм фильмдин …

Телекөрсөтүү жана радио уктуруу режиссерлугу кафедрасы

2006-жылы Ж. Молдобаев атындагы телекөрсөтүү жана радио уктуруу режиссерлугу кафедрасы тʏзʏлгɵн. Кафедранын түзүлүшүнө Кыргыз Республикасынын эл артисти, профессор Молдосейит Мамбетакуновдун …