Университетке 55 жыл

Б.Бейшеналиева атындагы Кыргыз мамлекеттик маданият жана искусство университети – республиканын маданият жана искусство мекемелери үчүн жогорку квалификациялуу жана көп тармактуу …

Социалдык – маданий ишмердиги кафедрасы

Социалдык-маданий ишмердиги кафедрасы — университеттин эң эски кафедрасы болуп саналат, 1967-жылы Маданий-агартуу иштери факультетинин структурасында уюштурулуп, «Маданий-агартуу иштеринин уюштуруучу-методисти» адистин …

Социалдык-гуманитардык дисциплиналар кафедрасы

Социалдык-гуманитардык дисциплиналар кафедрасы 1967-жылы республиканын маданият системасына өтө керек болгон жогорку квалификациялуу кадрларды даярдоо үчүн жалпы билим берүүчү теориялык-гуманитардык база …