Режиссура жана актёрдук чеберчилик кафедрасы

Режиссура жана актёрдук чеберчилик кафедрасы 1993-жылдын 1-декабрында ачылгандан тартып, жогорку квалификациядагы режиссёрлорду, актёрлорду даярдоо боюнча иш алып барат. Кафедраны алгачкы жолу искусство таануу илиминин кандидаты, КРнын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, профессор Молдобаев Ж., андан соң КРнын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, профессор Исабеков А.Ж. жетектеген болсо, кийин Эсеналиев К.Э. башкарды.

Илимий изилдөө иштери күч алып, КРнын улуттук илимдер академиясынын алдындагы философия жана саясий-укуктук изилдөө институтунун теория жана маданият тарыхы адистиги (24000) боюнча илимий байланыш түзүлѳ баштайт. Кафедранын окутуучулары илимий-изилдөө иштери менен активдүү алектенишет, көпчүлүгү илимий изилденүүчүлөр жана аспиранттар. Жылдан жылга сан жагынан өскөн кафедранын курамы усулдук жана илимий-изилдөө иштеринин жалпы көлөмүнүн жана сапатынын кескин жогорулашына шарт түзүп келет.

Кафедра өзүнүн ишин тастыкталган программанын негизинде окуу-методикалык, илимий-изилдөөчүлүк, тарбиялык жана чыгармачылык иштерин жүзөгө ашыруу менен төмөнкү адистиктерди даярдап чыгарат:

  • Драмалык театр жана кино актёру, педагог;
  • Драмалык театр режиссёру, педагог;
  • Куурчак театрынын актёру, педагог;
  • Театр таануучу, педагог.

Куурчак театрынын актёру адистиги 2016-жылы, ал эми театр таануучу адистиги 2020-жылы ачылды.

Кафедрада окуу маалында эң маанилүү басым ‒ спектакль коюу, актёрдун өзү менен өзү жана роль үстүндө иштөөсүнө чоӊ басым жасалат. Студенттен адабий материалды тандоодон баштап адистик чеберчиликти бойго сиӊирүүнүн жана мыктылоонун үстүндө иштөөгө чейин демилгелүүлүк жана өз алдынчалык талап кылынат. Алгачкы күндөн, алгачкы кадамдан баштап эле кафедрадагы педагогдор студенттерден чеберчиликти, чыдамкайлыкты жана убакытты талап кылат.

 Негизги адистиктер боюнча ѳтүлүүчү дисциплиналар: режиссура, актёрдук чеберчилик, сахна кеби, көркөм окуу, сахна кыймылы, сахна чабышы, фехтование, режиссёрдун актёрлор менен иштөөсү, куурчактарды даярдоо технологиясы, театр тарыхы, искусство тарыхы, драматургия, актёрдук искусствонун теориясы, спектакль жана драманы анализдөө, грим, бий, пластика, музыкалык-ритмиканы тарбиялоо, актёрдук искусствону окутуунун методикасы, куурчакты ойнотуу техникасы, үндү калыптоо ж.б.

Жыл сайын кафедранын профессордук-окутуучулук курамы максаттуу түрдө окуу-методикалык жактан камсыздоонун үстүндө иштешет. Студенттин өз алдынча иштөөсү үчүн методикалык көрсөтмөлөргө өзгөчө көңүл буруп, теориялык жана практикалык иштерди жүзөгө ашырууда окуу-усулдук комплекстерин түзүүнүн үстүндө дыкат иштешет.

 Кафедранын студенттери маданий иш-чараларга, республикалык жана эл аралык конкурс, фестивалдарга, активдүү катышып, алдыңкы орундарга жетип, сертификат жана дипломдорго ээ болуп келишүүдө. Кафедранын бүтүрүүчүлөрү республикабыздагы театр, кино, телерадио, билим берүү жана маданий тармагында ийгиликтүү эмгектенишүүдө.