Сиздин пикириңиз биз үчүн маанилүү жана биз диалогко ачыкпыз. Эгерде сизде билим берүүнүн сапатын, студенттик жашоонун, башкаруу системасынын натыйжалуулугун жогорулатуу жана инфраструктураны жаңылоо сыяктуу идеяларыңыз болсо – «Ачык диалогко» кош келиңиз!